Bài viết về chủ đề "luật đất đai năm 2013"

LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật đất đai năm 2013
Muốn mở lối đi trên phần đất công do UBND xã quản lý thì làm thế nào?

Muốn mở lối đi trên phần đất công do UBND xã quản lý thì làm thế nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về yêu cầu tư vấn muốn mở đường đi trên diện tích ao đã lấp đất không thuộc quyền sử dụng đất của gia đình mà thuộc quỹ đất do UBND xã quản lý thì phải làm thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Muốn cải tạo đất đồi có phải xin phép chính quyền hay không?

Muốn cải tạo đất đồi có phải xin phép chính quyền hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về vấn đề xin phép cải tạo, san lấp đất đồi để canh tác nông nghiệp có buộc phải làm hồ sơ xin phép đến cơ quan chức năng. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Nhà nước thu hồi lại Giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp nào?

Nhà nước thu hồi lại Giấy chứng nhận QSDĐ trong trường hợp nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp cấp sai đối tượng sử dụng đất. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất có được chuyển nhượng hay không?

Đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất có được chuyển nhượng hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có quy hoạch sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian đang có quy hoạch sử dụng. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Giải quyết thế nào khi UBND không chấp nhận đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ?

Giải quyết thế nào khi UBND không chấp nhận đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi gia đình trao đổi đất mà có hành vi sai phạm. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Ông hứa tặng đất cho cháu nhưng để bố đứng tên trên GCNQSDD thì có được đòi lại?

Ông hứa tặng đất cho cháu nhưng để bố đứng tên trên GCNQSDD thì có được đòi lại?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về việc ông nội hứa tặng cho đất nhưng để bố đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay cháu muốn đòi lại có được không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thu hồi đất thuê từ quỹ đất của xã, phường có được bồi thường hay không?

Thu hồi đất thuê từ quỹ đất của xã, phường có được bồi thường hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về việc bồi thường chi phí vào đất khi Nhà nước thu hồi đất thuê lại từ quỹ đất công ích xã, phường. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Xây dựng trái phép có được tách thửa đất hay không?

Xây dựng trái phép có được tách thửa đất hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về việc tách thửa đất khi trong diện tích đất có xây dựng công trình trái phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Căn cứ để xác định người sử dụng đất hợp pháp là gì?

Căn cứ để xác định người sử dụng đất hợp pháp là gì?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về yêu cầu giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Cải tạo đất bờ sông để làm quán nước có được hay không?

Cải tạo đất bờ sông để làm quán nước có được hay không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về việc cải tạo đất ven bờ sông để mở hàng nước từ năm 2013 nay có bị xử lý hay không. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Giải quyết tranh chấp về ngõ đi chung thông qua trình tự thế nào?

Giải quyết tranh chấp về ngõ đi chung thông qua trình tự thế nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai về ngõ đi chung của hai hộ gia đình liền kề. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu?

Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Phương thức giải quyết tranh chấp đất đai thế nào?

Phương thức giải quyết tranh chấp đất đai thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến vấn đề thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề gì?

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề gì?

Luật sư tư vấn về trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai anh em ruột và phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Có được tự ý lắp đặt trụ anten trên quyền sử dụng đất của người khác không?

Có được tự ý lắp đặt trụ anten trên quyền sử dụng đất của người khác không?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về việc tự ý lắp đặt trụ anten trên quyền sử dụng đất của người khác khi chưa được sự đồng ý. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề nào?

Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần chú ý những vấn đề nào?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

UBND xã, phường có thẩm quyền giao đất hay không?

UBND xã, phường có thẩm quyền giao đất hay không?

Luật sư tư vấn yêu cầu của khách hàng về trường hợp thẩm quyền giao đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đáp ứng điều kiện gì?

Muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đáp ứng điều kiện gì?

Luật sư tư vấn về trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa xác định rõ ràng đất đang tranh chấp hay không? Nội dung tư vấn khách hàng thắc mắc như sau:

Chi tiết >>

Muốn đòi lại nhà và đất khi cho người khác ở nhờ thì làm thế nào?

Muốn đòi lại nhà và đất khi cho người khác ở nhờ thì làm thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp đòi lại nhà và đất khi cho người khác ở nhờ và giải quyết tranh chấp vè quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Giải quyết tranh chấp đất đai thông qua thủ tục thế nào theo pháp luật hiện hành?

Giải quyết tranh chấp đất đai thông qua thủ tục thế nào theo pháp luật hiện hành?

Luật sư giải đáp thắc mắc của khách hàng về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành. Nội dung yêu cầu tư vấn từ phía khách hàng cụ thể như sau:

Chi tiết >>