Bài viết về chủ đề "luật dân sự mới"

LUẬT DÂN SỰ MỚI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật dân sự mới
Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169