Bài viết về chủ đề "luật dân quân tự vệ "

LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật dân quân tự vệ

 • Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

  Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 - Quy định về nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của dân quân tự vệ; chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và trách nhiệm quản lý nhà nước về dân quân tự vệ.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn