Bài viết về chủ đề "luật công nghệ cao"

LUẬT CÔNG NGHỆ CAO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật công nghệ cao
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11

Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 - quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chi tiết >>

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 - Quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, cụ thể như sau:

Chi tiết >>