Bài viết về chủ đề "luật công đoàn"

LUẬT CÔNG ĐOÀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật công đoàn
Luật Công đoàn số 12/2012/QH13

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 - Quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn...

Chi tiết >>