Bài viết về chủ đề "luật chuyển giao công nghệ"

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật chuyển giao công nghệ
Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12

Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 - Quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH 11

Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH 11

Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH 11 - quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào Việt Nam, và các nội dung khác liên quan như sau:

Chi tiết >>