Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức?
|

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức?

Câu hỏi tư vấn: Bạn tôi 50 tuổi, tốt nghiệp trung cấp kế toán nhưng đảm nhiệm làm các công việc chuyên môn như thống kê thiệt hại bão lụt, hỗ trợ di dãn dân, định canh định cư, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm. Là công chức phòng nông nghiệp huyện, các năm qua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
Kỷ luật cán bộ, công chức và Đảng viên.
|

Kỷ luật cán bộ, công chức và Đảng viên.

Xin Luật sư cho em hỏi: Vào tháng 3 năm 2012, em công tác ở Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện A, trong quá trình kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nhiều hồ sơ được em kiểm tra trong đó có hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em đang sử dụng, nhưng không phát hiện sai sót, tất cả hồ sơ trên đều được trình ký...

Chi tiết
Quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP?
|

Quy định về phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP?

Câu hỏi tư vấn: Em đang làm kế toán tại 1 trường TH&THCS ở vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đơn vị trường đa số là giáo viên hợp đồng trong biên chế. Vậy khi thành lập các tổ chuyên môn, tổ đề nghị cho 1 giáo viên hợp đồng đó làm tổ trưởng, nhà trường ra quyết định cô giáo đó được hưởng phụ cấp chức vụ là 0.2

Chi tiết
Quy định về chuyển đổi giữa công chức và viên chức?
|

Quy định về chuyển đổi giữa công chức và viên chức?

Câu hỏi tư vấn: Năm 2003 sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi làm hợp đồng tại 01 Trạm khuyến nông huyện miền núi (hợp đồng lao động có bảo hiểm hay gọi tắt là hợp đồng dự bị), thời gian làm gần 02 năm. Năm 2005, có đợt thi công chức và tôi dự thi trúng tuyển vào UBND, huyện tuyển dụng tôi vào UBND huyện và UBND huyện quyết định phân công tôi vào Bộ phận" Một Cửa" tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND & UBND huyện.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí