Bài viết về chủ đề "luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Nghị định 19/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định 19/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định số 19/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nội dung của Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 - quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội về vấn đề tiêu dùng, như sau:

Chi tiết >>