Bài viết về chủ đề "luật bảo vệ người tiêu dùng"

LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật bảo vệ người tiêu dùng
Thông tư về “Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh”.

Thông tư về “Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh”.

Thông tư số: 36/2015/TT-BCT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh” do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Chi tiết >>

Nghị định số 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định số 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định số 99/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>