Bài viết về chủ đề "luật bảo vệ môi trượng"

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỢNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật bảo vệ môi trượng
Xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Ở đia phương tôi đang sinh sống bỗng xuất hiện một xưởng gỗ hàng ngày xưởng gỗ này gây không ít phiền toái cho những người dân xung quanh như tiếng ồn, bụi, đặc biệt là mùi sơn.

Chi tiết >>

Thông tư số: 35/2015/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

Thông tư số: 35/2015/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

Thông tư số: 35/2015/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chi tiết >>

Thông tư 35/2015/BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Thông tư 35/2015/BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Thông tư số: 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Chi tiết >>

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính về môi trường

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính về môi trường

Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy định về Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả;

Chi tiết >>