Mức xử phạt công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thế nào?
|

Mức xử phạt công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thế nào?

Trong quá trình tham gia quan hệ lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy, các chế độ mà người lao động được hưởng là như thế nào? Nếu người sử dụng lao động không đóng hoặc chậm đóng cho người lao động thì người lao động nên giải quyết như thế nào? Các chế tài đối với hành vi không đóng hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội được xử lý như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Làm việc trong môi trường nặng nhọc thì bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?
|

Làm việc trong môi trường nặng nhọc thì bao nhiêu tuổi được nghỉ hưu?

Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có độ tuổi nghỉ hưu sớm hơn so với những người lao động làm các công việc bình thường không? Các nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được quy định ở đâu? Mức hưởng hương hưu đối với nhưungx người này được tính như thế nào? Công ty Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn trường hợp cán bộ xã về hưu năm 2020
|

Tư vấn trường hợp cán bộ xã về hưu năm 2020

Tôi là cán bộ chuyên trách cấp xã, tham gia BHXH từ ngày 01/6/2011 đến tháng 5/2020 tôi đủ 55 tuổi tôi muốn đóng bù BHXH tự nguyên để được hưởng lương hưu. Vậy tôi có được đóng 1 lần bù cho các năm trước không? Hoặc nếu đóng cho các năm tiếp theo không? số tiền đóng là bao nhiêu? Đề nghị tổng đài tư vấn theo từng nội dung câu hỏi giúp tôi hiểu rõ hơn về các nội dung.

Chi tiết
Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?
|

Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Tham gia bảo hiểm xã hội vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động. Theo đó, việc tham gia bảo hiểm xã hội phải thực hiện một cách trung thực và thiện chí để đảm bảo được quyền lợi của người lao động khi gặp rủi ro trong cuộc sống hoặc trong quá trình lao động. Luật sư tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn về việc điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội
|

Tư vấn về việc điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội

Thưa luật sư. Tôi đang gặp vấn đề về việc thay đổi thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thời gian trước khi đăng ký bảo hiểm xã hội tại cơ quan công tác cũ tôi có đăng ký theo chứng minh nhân dân tuy nhiên trên chứng minh nhân dân ngày tháng năm sinh sai so với ngày tháng năm sinh thực trên giấy khai sinh.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí