Bài viết về chủ đề "luật bảo hiểm xã hội 2016"

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2016 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật bảo hiểm xã hội 2016
Lương hưu của NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Lương hưu của NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Tôi sinh tháng 6/1962, đến tháng 12/2015 có 27 năm 8 tháng đóng BHXH, tôi bị mất 61% sức khỏe và dự định về nghỉ hưu trước tuổi tháng 12/2015. Xin luật sư cho biết tiền lương hưu của tôi được tính như thế nào? Nếu nghỉ hưu vào năm 2016 thì tiền lương hưu được tính theo luật BHXH 2014 như thế nào?

Chi tiết >>