Bài viết về chủ đề "luật an toàn thực phẩm"

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về luật an toàn thực phẩm
Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Thông tư 17/2016/TT-BYT quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Chi tiết >>

Thông tư về “Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh”.

Thông tư về “Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh”.

Thông tư số: 36/2015/TT-BCT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh” do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Chi tiết >>

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/1/2015 về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Chi tiết >>

Nghị định số 91/2012/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định số 91/2012/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định số 91/2012/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, nội dung cụ thể của Nghị định như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành  một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, nội dung cụ thể của nghị định như sau:

Chi tiết >>

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12

Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 - quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu... cụ thể như sau:

Chi tiết >>