Bài viết về chủ đề "lừa dối khách hàng"

LỪA DỐI KHÁCH HÀNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lừa dối khách hàng
Tội lừa dối khách hàng

Tội lừa dối khách hàng

Hành vi lừa dối, lừa đảo trong buôn bán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa dối khách hàng, quy định tại điều 162 Bộ luật hình sự. Cụ thể quy định của pháp luật về tội này như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội lừa dối khách hàng

Quy định về Tội lừa dối khách hàng

Tội lừa dối khách hàng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lừa dối khách hàng, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội kinh doanh trái phép

Quy định về Tội kinh doanh trái phép

Tội kinh doanh trái phép được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi kinh doanh trái phép, cụ thể như sau:

Chi tiết >>