Bài viết về chủ đề "lựa chọn nhà thầu "

LỰA CHỌN NHÀ THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lựa chọn nhà thầu

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  • 09/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đấu thầu là hình thức cạnh tranh văn minh trong nền kinh tế thị trường, là một phương thức giao dịch đặc biệt dành cho các giao dịch quy mô lớn đòi hỏi hiệu quả và minh bạch. Việc lựa chọn nhà thầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định sự thành công của một cuộc đấu thầu.

  Chi tiết
 • Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng quy định thế nào?

  Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng quy định thế nào?.

  • 06/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung và quy trình sau đây được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

  Chi tiết
 • Các phương thức lựa chọn nhà thầu

  Các phương thức lựa chọn nhà thầu.

  • 10/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hiện nay, đấu thầu đang là một hoạt động thường xuyên được các doanh nghiệp thực hiện trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, các hoạt động trong đấu thầu thường phức tạp, khá khó để các doanh nghiệp thực hiện.

  Chi tiết
 • Các hình thức đấu thầu trong nước

  Các hình thức đấu thầu trong nước.

  • 24/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Đấu thầu là động lực, điều kiện để cho các doanh nghiệp xây dựng cạnh tranh lành mạnh trong cơ chế thị trường, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Hình thức đấu thầu góp phần thúc đẩy sự thành công của một cuộc đấu thầu.

  Chi tiết