Bài viết về chủ đề "lựa chọn nhà thầu"

LỰA CHỌN NHÀ THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lựa chọn nhà thầu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước

Chi tiết >>

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng quy định thế nào?

Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng quy định thế nào?

Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng, các nội dung và quy trình sau đây được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Chi tiết >>

Các phương thức lựa chọn nhà thầu

Các phương thức lựa chọn nhà thầu

Theo Luật đấu thầu 2013 thì có 4 phương thức lựa chọn nhà thầu như sau:

Chi tiết >>

Các hình thức đấu thầu trong nước

Các hình thức đấu thầu trong nước

Các hình thức đấu thầu trong nước được quy định tại Luật Đấu thầu 2013 bao gồm:

Chi tiết >>