Mẫu phương án kinh doanh lữ hành
|

Mẫu phương án kinh doanh lữ hành

Nội dung phương án kinh doanh lữ hành bao gồm các thông tin về phạm vi, kế hoạch kinh doanh trong 3 năm đầu, bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất, dự kiến kết quả kinh doanh trong 3 năm đầu và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành
|

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành

Nội dung giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành bao gồm thông tin về ngân hàng, doanh nghiệp ký quỹ, số tiền ký quỹ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí