Bài viết về chủ đề "lỗi trong luật hình sự"

LỖI TRONG LUẬT HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lỗi trong luật hình sự
Lỗi cố ý gián tiếp và tội có cấu thành hình thức

Lỗi cố ý gián tiếp và tội có cấu thành hình thức

Vấn đề lỗi cố ý trực tiếp ở các tội CTTP hình thức đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ về mặt khoa học. Đây cũng là vấn đề có nhiều sinh viên quan tâm, thắc mắc khi học tập nghiên cứu luật Hình sự. Trong bài viết này, chúng tôi muốn góp phần làm sáng tỏ vấn đề lỗi cố ý gián tiếp có xảy ra ở các tội phạm có cấu thành hình thức hay không?

Chi tiết >>