Bài viết về chủ đề "lời khai nhân chứng "

LỜI KHAI NHÂN CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lời khai nhân chứng

 • Băng ghi âm có được coi là chứng cứ không?

  Băng ghi âm có được coi là chứng cứ không?.

  • 23/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chứng cứ là căn cứ quan trọng đối với các đương sự trong vụ việc dân sự. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ trong iệc cung cấp chứng cứ? Các tài liệu nào được coi là chứng cứ hợp pháp? Công ty TNHH Luật Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết