Bài viết về chủ đề "lợi dụng"

LỢI DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lợi dụng
Các trường hợp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Các trường hợp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Câu hỏi yêu cầu tư vấn: Kính gửi Công ty luật Minh Gia. Em có hai vấn đề muốn hỏi về tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trường hợp 1: Công ty em có bán hàng cho khách hàng nhưng thông qua 1 bên thứ 3 (Ông N), ông N trực tiếp đứng tên kí hợp đồng với bên công ty em (Hợp đồng không có thuế).

Chi tiết >>