Luật đất đai về đường đi chung quy định thế nào?
|

Luật đất đai về đường đi chung quy định thế nào?

Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề là một trong số các quyền của người sử dụng đất được ghi nhận trong Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều trường hợp người sử dụng đất có tranh chấp với nhau về quyền đi qua này gây ảnh hưởng đến tình cảm hàng xóm, tình cảm gia đình. Dưới đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề tranh chấp quyền về lối đi qua, quý khách có thể tham khảo:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí