Bài viết về chủ đề "lĩnh vực môi trường"

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lĩnh vực môi trường
Chính sách hỗ trợ khi kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường

Chính sách hỗ trợ khi kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường

Hỏi về Chính sách hỗ trợ khi kinh doanh thuộc lĩnh vực môi trường - Công ty chúng tôi đang có dự định đầu tư vào lĩnh vực thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xin hỏi chúng tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính nào của thành phố khi đầu tư vào lĩnh vực này không?

Chi tiết >>