Bài viết về chủ đề "liền kề "

LIỀN KỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về liền kề

 • Quy định về mốc giới ngăn cách và xử lý thoát nước giữa các bất động sản liền kề

  Quy định về mốc giới ngăn cách và xử lý thoát nước giữa các bất động sản liền kề.

  • 20/06/2018
  • Bùi Thanh Hương

  Luật sư tư vấn về mốc giới ngăn cách và xử lý thoát nước giữa các bất động sản liền kề, hướng giải quyết khi nhà hàng xóm xây dựng gây ảnh hưởng quyền lợi và các vấn đề pháp lý liên quan.

  Chi tiết
 • Tranh chấp về quyền có lối đi qua bất động sản liền kề

  Tranh chấp về quyền có lối đi qua bất động sản liền kề.

  • 11/12/2017
  • Trần Tuấn Hùng

  Luật sư tư vấn về trường hợp đã thỏa thuận về lối đi qua nhưng sau đó chủ bất động sản liền kề lại thu hẹp đường đi lại thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết không? Cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Hỏi tư vấn về yêu cầu giải quyết ngõ đi chung?

  Hỏi tư vấn về yêu cầu giải quyết ngõ đi chung?.

  • 22/04/2016
  • Mai Hồng

  Năm 1980 gia đình chúng tôi có khai hoang 1 mảnh đất, sau đó được nhà nước cấp bìa đỏ quyền sử dụng đất. Gia đình chúng tôi đã cắt ra một phần đất để làm thành lối đi. Sau đó đến năm 2006 ba tôi đã chia nhỏ mảnh đất này làm 5 phần cho 5 người con. Khi chính quyền làm bìa đỏ thì phần đường đi không thể hiện trong bìa đỏ, nhưng ai cũng hiểu đây là lối đi riêng của gia đình chúng tôi từ năm 1980, như tất cả các lối đi của các hộ còn lại trong xóm đó.

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169