Bài viết về chủ đề "liên đới bồi thường thiệt hại "

LIÊN ĐỚI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về liên đới bồi thường thiệt hại

 • Khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại

  Khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại.

  • 18/07/2016
  • Phạm Diệu

  Chào Luật Sư, Xin cho tôi hỏi: Công ty có một món nợ khó đòi giữa nhà cung cấp và công ty là 30tr đã có xác nhận của Nhà cung cấp là sẽ trả toàn bộ số tiền đó vào cuối Tháng 12,2015 (có dấu mộc rỏ ràng) nhưng đến thời điểm này 13.6.2016 mà nhà cung cấp đó không chịu trả Theo điều tra cho thấy nhà cung cấp đó đã phá sản, điện thoại, email không liên lạc được để đòi nợ.

  Chi tiết
 • Hỏi về trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại

  Hỏi về trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.

  • 18/12/2018
  • Hoàng Tuấn Anh

  Chào Luật sư, cho tôi hỏi quy định pháp luật trong trường hợp tài xế điều khiển phương tiện giao xe cho người chưa có giấy phép lái xe và chưa có kinh nghiệm mà gây tai nạn thì lỗi về phần việc bồi thường ra sao? Tôi xin cảm ơn.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn