Bài viết về chủ đề "liên doanh liên kết "

LIÊN DOANH LIÊN KẾT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về liên doanh liên kết

 • Mẫu Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh

  Mẫu Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh.

  • 03/12/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng hợp tác kinh doanh? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn