Bài viết về chủ đề "lệnh tổng động viên"

LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lệnh tổng động viên
Bị mù màu bẩm sinh có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Bị mù màu bẩm sinh có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Tôi muốn hỏi về việc nếu tôi thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự nhưng vẫn phải đi thì đơn vị phúc tra lần cuối phát hiện ra thì tôi có được trả về địa phương không?

Chi tiết >>