Có được tạm hoãn nhập ngũ khi chuyển sang trường đại học khác không?
|

Có được tạm hoãn nhập ngũ khi chuyển sang trường đại học khác không?

Chào luật sư! Em có một thắc mắc muốn nhờ luật sư giải đáp về việc tạm hoãn nhập ngũ khi chuyển sang học trường đại học khác như sau. Cuối 2014 - 2015, em có học cao đẳng tại một trường X, trong khoảng thời gian theo học tại trường này em có xin giấy xác nhận đang học tại trường này để được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Nhưng học được một năm em thấy ngành này không hợp với mình nên em quyết định nghỉ học tại trường này.

Chi tiết
Có lệnh gọi nhập ngũ không chấp hành sẽ xử phạt thế nào?
|

Có lệnh gọi nhập ngũ không chấp hành sẽ xử phạt thế nào?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân với đất nước, đa phần mọi người đều thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ né tránh khám sức khỏe, không chịu nhập ngũ; đây là hành vi vi phạm pháp luật và có chế tài xử lý cụ thể.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí