Bài viết về chủ đề "lệnh bắt tạm giam "

LỆNH BẮT TẠM GIAM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lệnh bắt tạm giam

 • Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án

  Mẫu lệnh bắt và tạm giam của tòa án.

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Lệnh bắt và tạm giam của tòa án bao gồm nội dung về thông tin tòa án, bị can, bị cáo bị truy tố, thời gian tạm giam và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu đính kèm trên đây:

  Chi tiết