Bài viết về chủ đề "lệ phí đăng ký"

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lệ phí đăng ký
Lệ phí khi đăng ký mới hộ khẩu thường trú

Lệ phí khi đăng ký mới hộ khẩu thường trú

Luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú. Thủ tục và lệ phí theo quy định của pháp luật.

Chi tiết >>

Về mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

Về mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

Luật sư tư vấn về mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định của Bộ tài chính về mức phí, lệ phí.

Chi tiết >>