Bài viết về chủ đề "lệ phí đăng ký "

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lệ phí đăng ký

 • Lệ phí khi đăng ký mới hộ khẩu thường trú

  Lệ phí khi đăng ký mới hộ khẩu thường trú.

  • 12/08/2020
  • Vy Huyền

  Đăng ký mới hộ khẩu thường trú có mất phí không? Phí đăng ký mới hộ khẩu thường trú được quy định như thế nào? Các bước, đăng ký hộ khẩu và cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ khẩu thường trú là cơ quan nào? … Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề này như sau:

  Chi tiết
 • Về mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú

  Về mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú.

  • 09/06/2020
  • Vy Huyền

  Lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú hiện nay được quy định như thế nào? Nộp theo từng thời kỳ hay nộp một lần tại thời điểm đăng ký thường trú, tạm trú? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này thông qua tình huống sau đây:

  Chi tiết