Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
|

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ ghi nhận quyền sử dụng đối với thửa đất của người sử dụng đất. Vậy, pháp luật quy định việc thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Nếu bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được cấp lại không? Thủ tục cấp lại như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí