Bài viết về chủ đề "lấy trộm icloud"

LẤY TRỘM ICLOUD - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lấy trộm icloud
Lấy trộm icloud của khách hàng rồi bắt họ chuyển tiền thì cấu thành nên tội gì?

Lấy trộm icloud của khách hàng rồi bắt họ chuyển tiền thì cấu thành nên tội gì?

Chồng tôi đánh cắp tài khoản icloud khách hàng và đã bắt họ chuyển khoản với giá 3 triệu đồng. Chồng tôi đã khai làm 2 vụ, 1 vụ là 5 triệu, vụ là 3triệu,với tổng giá tiền chỉ 8tr5. Vậy cho tôi hỏi thời hạn điều tra là bao lâu? Có thể thương lương bồi thường cho người bị hại và giảm nhẹ tội hay không?

Chi tiết >>