Bài viết về chủ đề "lấy lại đất"

LẤY LẠI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lấy lại đất
Nhà hàng xóm xây dựng lấn chiếm sang phần đất của nhà mình.

Nhà hàng xóm xây dựng lấn chiếm sang phần đất của nhà mình.

Nhà tôi đang xây dựng một con đường vào nhà thì nhà bên đã thi công môt cây trụ bê tông lấn chiếm qua phần đất của nhà tôi.đến thời điểm này tôi đã kiện đến huyện rồi nhưng chưa thấy giải quyết.cho tôi hỏi bây giờ tôi cần làm những gì và trình tự như thế nào để lấy lại phần đất bị của tôi.

Chi tiết >>