Bài viết về chủ đề "lập sổ thành viên "

LẬP SỔ THÀNH VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lập sổ thành viên

 • Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

  • 03/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mỗi công ty TNHH 2 thành viên đều cần phải có một hội đồng thành viên để tiến hành ra những quyết định mang tính chấp quan trọng đối với công ty. Vậy, hội đồng thành viên trong một công ty TNHH là gì? Quyền và nghĩa vụ ra sao? Để tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn