Bài viết về chủ đề "lập quỹ trái phép "

LẬP QUỸ TRÁI PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lập quỹ trái phép

 • Quy định pháp luật về tội lập quỹ trái phép

  Quy định pháp luật về tội lập quỹ trái phép.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội lập quỹ trái phép được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lập quỹ trái phép, cụ thể như sau:

  Chi tiết