Bài viết về chủ đề "lập dự án đầu tư"

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lập dự án đầu tư
Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 với nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án

Hợp đồng chuyển nhượng dự án cần thể hiện thông tin về chủ đầu tư, nội dung dự án, giá chuyển nhượng, thời hạn thanh toán và các thông tin khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư tư vấn lập dự án đầu tư

Dịch vụ luật sư tư vấn lập dự án đầu tư

Thủ tục lập dự án đầu tư là bước đầu để nhà đầu tư có thể thực hiện được ý định đầu tư của mình. Thủ tục lập dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm những bước cụ thể như sau:

Chi tiết >>