Bài viết về chủ đề "laoij hợp đồng"

LAOIJ HỢP ĐỒNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về laoij hợp đồng
Lao động theo hợp đồng 68 có được hưởng tiền lương làm thêm giờ hay không?

Lao động theo hợp đồng 68 có được hưởng tiền lương làm thêm giờ hay không?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào bạn! Mình được nhận vào làm ở cơ quan theo nghị định 68. Công việc của mình là nhan viên phục vụ mã ngạch là 01.009. Cho mình hỏi là trong thời gian sửa chữa Đội (tên cơ quan là Đoi bảo vệ nguồn lợi thủy sản) thì mình có làm thêm ngoài giờ. Như vậy mình có được tính tiền thêm giờ không? Và từ thêm giờ với từ giám sát có giống nhau không? Vì trong quyết định sửa chữa ghi là chi phí quản lý dự án hay còn gọi là giám sát?

Chi tiết >>