Bài viết về chủ đề "lao động thử việc"

LAO ĐỘNG THỬ VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lao động thử việc
Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Giao kết hợp đồng lao động được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 về nội dung, hình thực của hợp đồng lao động, nguyên tắc và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng và các quy định khác liên quan cụ thể như sau:

Chi tiết >>