Bài viết về chủ đề "lao động thời vụ"

LAO ĐỘNG THỜI VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lao động thời vụ
Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Nội dung Hợp đồng lao động bán thời gian bao gồm thông tin các bên, thơi gian và nội dung công việc, tiền lương, chế độ lao động và các thông tin khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi... đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>