Mẫu Hợp đồng lao động 2021 chuẩn quy định mới nhất
|

Mẫu Hợp đồng lao động 2021 chuẩn quy định mới nhất

Mẫu Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi... đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn. Để lập hoặc giao kết hợp đồng đúng quy định, phòng tránh rủi ro khi phát sinh tranh chấp, bạn hãy hỏi ý kiến tư vấn của luật sư hoặc liên hệ với Luật Minh Gia để được luật sư của chúng tôi hỗ trợ.

Chi tiết
Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ cập nhật mới nhất 2021
|

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ cập nhật mới nhất 2021

Đối với các công việc có tính chất ngắn hạn, phát sinh trong thời gian cụ thể trong một năm thì người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết với nhau hợp đồng thời vụ, trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ cập nhật mẫu hợp đồng thời vụ để bạn có thể tìm hiểu và tham khảo.

Chi tiết
Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian
|

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Lao động bán thời gian là người lao động làm việc không trọn thời gian, tức làm việc ngắn/ ít hơn so với thời gian làm việc bình thường hàng ngày (8 tiếng) hoặc hàng tuần (48 giờ) theo quy định.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí