Bài viết về chủ đề "lao động theo mùa vụ"

LAO ĐỘNG THEO MÙA VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lao động theo mùa vụ
Lao động theo mùa vụ hoặc công việc có thời hạn dưới 12 tháng có được hưởng lương khi nghỉ hè?

Lao động theo mùa vụ hoặc công việc có thời hạn dưới 12 tháng có được hưởng lương khi nghỉ hè?

Thưa luật sư ! Hiện nay tôi kí hợp đồng với một đơn vị trường học về việc thay nhân viên y tế học đường nghỉ sinh kể từ ngày 1/5/2015 (thời gian nghỉ sinh là 6 tháng). Tuy nhiên trong 6 tháng cô nhân viên nghỉ sinh có 2 tháng nghỉ hè . Vậy Tôi kí hợp đồng từ 1/5/2015 thì có được hưởng lương của 2 tháng hè năm trong 6 tháng cô ấy nghỉ sinh không?

Chi tiết >>