Bài viết về chủ đề "lao động kỹ thuật"

LAO ĐỘNG KỸ THUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lao động kỹ thuật
Thời hạn của giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thời hạn của giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam xác định thời hạn của giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Chi tiết >>