Bài viết về chủ đề "lao động bán thời gian"

LAO ĐỘNG BÁN THỜI GIAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lao động bán thời gian
Hợp đồng và bảo hiểm cho nhân viên bán thời gian

Hợp đồng và bảo hiểm cho nhân viên bán thời gian

Doanh nghiệp của tôi có đăng ký địa điểm kinh doanh quán cà phê, vậy thì ngoài việc hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, và đóng các loại thuế, thì việc sử dụng nhân viên phục vụ, tạp vụ, bảo vệ....gọi chung là người lao động, chúng tôi có phải ký hợp đồng lao động và tham gia chế độ bảo hiểm cho họ không? Vì người lao động này mang tính chất không bền vững, họ là sinh viên chỉ làm part-time, cứ vài tuần rồi lại nghỉ việc. Mong luật sư tư vấn giùm quy định pháp luật liên

Chi tiết >>

Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Giao kết hợp đồng lao động được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 về nội dung, hình thực của hợp đồng lao động, nguyên tắc và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng và các quy định khác liên quan cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nội dung như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

Nội dung Hợp đồng lao động bán thời gian bao gồm thông tin các bên, thơi gian và nội dung công việc, tiền lương, chế độ lao động và các thông tin khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Hợp đồng lao động

Mẫu Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi... đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>