Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ được tính như thế nào?
|

Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ được tính như thế nào?

Doanh nghiệp yêu cầu người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ sau đó bố trí cho người lao động nghỉ bù để không phải trả tiền lương làm thêm giờ có đúng hay không? Người lao động cần phải làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề này thông qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Có thể khởi kiện công ty đòi quyền lợi khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?
|

Có thể khởi kiện công ty đòi quyền lợi khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động luôn là quan hệ mang tính chất bất bình đẳng. Có nghĩa là, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động sẽ bị rành buộc bởi yêu cầu của phía người sử dụng lao động. Trường hợp bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì người lao động nên xử lý như thế nào?

Chi tiết
Có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc?
|

Có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc?

Thỏa thuận ngừng việc, tạm dừng thực hiện hợp đồng không phải là tình trạng hiếm gặp ở nước ta hiện nay. Vậy, quyền và nghĩa vụ của người loa động, người sử dụng lao động khi ngừng việc là như thế nào? Có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian ngừng việc hay không? …

Chi tiết
Trường hợp nào được cấp lại giấy phép lao động, trường hợp nào phải xin cấp mới?
|

Trường hợp nào được cấp lại giấy phép lao động, trường hợp nào phải xin cấp mới?

Giấy phép lao động là giấy do cơ quan có thẩm quyền (Sở LĐTBXH) cấp, cho phép người lao động được phép lao động tại Việt Nam. Trong trường hợp cần sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động cần tiến hành xin cấp giấy phép lao động theo quy định. Vậy xin cấp lại giấy phép lao động khi nào? Trường hợp được xin cấp lại giấy phép lao động, các trường hợp phải xin cấp mới giấy phép lao động và các vấn đề pháp lý có liên quan.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí