Đất nhận chuyển nhượng từ năm 1960 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
|

Đất nhận chuyển nhượng từ năm 1960 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì? Điều kiện công nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào? Hành vi lấn, chiếm đất do Nhà nước quản lý có bị xử phạt không? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề điều kiện công nhận quyền sử dụng đất qua tình huống sau đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí