Bài viết về chủ đề "lấn chiếm sử dụng đất"

LẤN CHIẾM SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lấn chiếm sử dụng đất
Tư vấn về trường hợp đất bị lấn chiếm làm đường

Tư vấn về trường hợp đất bị lấn chiếm làm đường

Chào luật sư tư vấn. Năm 2014 tôi có chuyển nhượng 1 ha đất lâm nghiệp của chủ khác đất Rừng Pam không thể sang tên đổi chủ được nên mua bán bằng giấy viết tay hai bên cùng ký, giữa đất lúc đó chủ trước có cho 1 số hộ làm vườn đi qua lại chỉ thoả thuận bằng miệng, nhưng sau này bán cho tôi ông ta ghi trong giấy là tôi toàn quyền sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chi tiết >>