Hỏi về lấn chiếm khoảng không đường ngõ đi chung?
|

Hỏi về lấn chiếm khoảng không đường ngõ đi chung?

Thưa luật sư tôi muốn hỏi một việc như sau: hiện nay hàng ngõ tôi có 10 hộ gia đình đang đi chung một con ngõ từ lâu đời nay, sự việc xẩy ra khi có một hộ gia đình làm nhà ở đầu ngõ, đã lấn chiếm khoảng không trên cao của đường ngõ đi, cụ thể là hộ đó làm văng, my cửa sổ đua ra ngõ đi chung của 10 hộ dân chúng tôi.

Chi tiết
Hàng xóm lấn chiếm ranh giới đất giải quyết như thế nào?
|

Hàng xóm lấn chiếm ranh giới đất giải quyết như thế nào?

Đất đai luôn là lĩnh vực được quan tâm hàng đầu không chỉ của cá nhân mà là cả xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp đất đai. Trong khi đó, nhiều trường hợp do không biết hoặc hiểu sai quy định pháp luật nên đã thực hiện hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của chủ thể khác . Vì vậy, câu hỏi đặt ra trong trường hợp này chính là việc làm thế nào để giải quyết tranh chấp vừa đúng pháp luật vừa giữ mối quan hệ tốt đẹp trước khi xảy ra tranh chấp?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí