Bài viết về chủ đề "lấn chiếm đất ở"

LẤN CHIẾM ĐẤT Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lấn chiếm đất ở
Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính

Tôi muốn hỏi về thẩm quyền đo đạc đất của cán bộ địa chính xã. Cụ thể trường hợp của tôi như sau:

Chi tiết >>