Bài viết về chủ đề "lấn chiếm đất chung "

LẤN CHIẾM ĐẤT CHUNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về lấn chiếm đất chung

 • Tư vấn về trường hợp thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

  Tư vấn về trường hợp thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.

  • 10/12/2018
  • Triệu Lan Thảo

  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Em xin chào công ty luật Minh Gia, tên em là T. V. H, em đang ở V, em có vấn đề thắc mắc về đất đai kính mong công ty tư vấn giúp em sự việc như sau: Nhà em và 4 hộ gia đình khác có ngõ đi từ đường to vào sâu trong ngõ khoảng 20m và đường rộng 2,5m. Nhưng trong thởi gian từ năm 2010 thì gia đình ngoài đầu ngõ đã xây lấn chiếm ngõ trái phép làm ngõ hẹp chỉ còn 1,5 m.

  Chi tiết