Bài viết về chủ đề "làm theo ca"

LÀM THEO CA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm theo ca
Quy định làm việc 12h/ngày, người sử dụng lao động có vi phạm pháp luật?

Quy định làm việc 12h/ngày, người sử dụng lao động có vi phạm pháp luật?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Việc bố trí ca trực bảo vệ của đơn vị tôi như sau: Đơn vị tôi có 3 bảo vệ được phân lịch trực luân phiên như sau:Ca trực bảo vệ 1: Từ 7h đến 19h gọi tắt là K1 và nghĩ giữa ca buổi sáng từ: 10h đến 11h, nghỉ giữa ca buổi chiều từ 4h đến 5h. Ca trực bảo vệ 2: Từ 19h đến 7h ngày gọi tắt là K2.

Chi tiết >>