Bài viết về chủ đề "làm thêm ban đêm"

LÀM THÊM BAN ĐÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm thêm ban đêm
Tiền lương làm thêm giờ tính như thế nào?

Tiền lương làm thêm giờ tính như thế nào?

Hỏi: Hiện công ty chúng tôi thời gian làm việc theo qui định được ghi trong hợp đồng lao động là: thời gian từ thứ 2-thứ 6, đảm bảo 8h/tuần hoặc 40h/tuần.giờ làm thêm sẽ được quy định theo pháp luật.

Chi tiết >>

Tư vấn về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ

Tư vấn về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ

Luật quy định thời gian làm đêm là từ 22h-6h. Ngày 2/9/2015 người lao động làm ca đêm. Vậy thời gian từ 22h đến 24h (2h) của ngày 2/9 công ty chi trả lương làm thêm giờ ca đêm ngày lễ, mỗi giờ là 410% (ca đêm công ty trả phụ cấp ca đêm là 50% mỗi đêm)

Chi tiết >>