Xử lý phần làm tăng giá trị tài sản cho thuê khi trả tài sản thuê
|

Xử lý phần làm tăng giá trị tài sản cho thuê khi trả tài sản thuê

Gia đình tôi có thuê một mảnh đất về để trồng hoa màu. Vì mảnh đất này khá thấp nên gia đình tôi quyết định nâng đất (đổ thêm đất) lên. Khi nâng đất, không có sự chứng kiến của chủ cũ (người đã cho gia đình tôi thuê) mà chỉ có người quen của gia đình tôi. Người quen này đã đánh dấu phần mặt bằng đất cũ với phần đất mới đổ thêm vào.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí