Bài viết về chủ đề "làm sổ đỏ"

LÀM SỔ ĐỎ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về làm sổ đỏ
Hiệu lực của  di chúc và giá trị di chúc khi làm sổ đỏ

Hiệu lực của di chúc và giá trị di chúc khi làm sổ đỏ

Đề nghị tư vấn : Chào luật sư cho tôi hỏi trường hợp, Mẹ chông tôi trước khi mất có để lại một số giấy tờ trong đó có ghi nội dung phân chia tài sản cho anh chị em trong nhà. Sau khi mẹ chồng tôi mất được 50 ngày thì anh em chúng tôi họp lại cùng thống nhất chia lại tài sản không theo giấy tờ mà mẹ chồng tôi để lại. Sau tất cả anh chị em, và các ông bà trong họ nội tộc ký xác nhận vào biên bản họp gia đình hôm đó.

Chi tiết >>